Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2013

I’JAZ AL-QUR’AN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Alam yang luas dan dipenuhi makhluk-makhluk Allah ini; gunung-gunungnya yang menjulang tinggi, samudranya yang melimpah, dan daratannya yang terhampar luas menjadi kecil dihadapan makhluk yang lemah, yaitu manusia. Itu semua disebabkan Allah telah menganugerahkan kepada makhluk manusia ini berbagai keistimewaan dan kelebihan serta memberinya kekuatan berfikir cemerlang yang dapat menembus segala medan untuk menundukkan unsur-unsur kekuatan alam tersebut dan menjadikannya sebagai pelayan bagi kepentingan kemanusiaan. Allah sama sekali tidak akan melantarkan manusia, tanpa memberikan kepadanya sebersit wahyu dari waktu ke waktu, yang membimbingnya kejalan petunjuk sehingga mereka dapat menempuh liku-liku hidup dan kehidupan ini atas dasar keterangan dan pengetahuan namun watak manusia yang sombong dan angkuh terkadang menolak untuk tunduk kepada manusia lain yang serupa dengan nya selama manusia lain itu tidak membawa kepadanya sesuatu yang